conf-isdn-account
1.6

Installatie in Corel Linux 1.2

  Vorige Inhoud Volgende

Installeer conf-isdn-account als volgt:

 1. Log in onder de gebruikersnaam root.

 2. Plaats al de drie binnengehaalde pakketten in de een of andere directory.
  (Bijvoorbeeld:  /root/conf-isdn)

 3. Start de Corel File Manager en dubbelklik een voor een op iedere pakket om het te installeren.

  De installatie volgorde moet zijn:

  1. isndutils_3.0-12slink14.deb  (Opmerking:  isdnconfig niet starten)
  2. dialog_0.9a-15.deb
  3. conf-isdn-account_1.6-1_all.deb

  Natuurlijk kunt u ook alles installeren gebruik makend van een terminal venster door middel van de volgende commando's:

  1. cd /root/conf-isdn
  2. dpkg -i isndutils_3.0-12slink14.deb  (Opmerking:  isdnconfig niet starten)
  3. dpkg -i dialog_0.9a-15.deb
  4. dpkg -i conf-isdn-account_1.6-1_all.deb

 4. Start in een terminal venster 'update-menus -v'
  U kunt de foutmelding van de 'twm menu-methods' script negeren.

Nadat u al de drie pakketten in de correcte volgorde geinstalleerd hebt en de menu's bijgewerkt hebt, vindt u het configuratie programma in Corel's Application Starter onder:

   Applications -> Debian -> Applications -> System -> config isdn

U kunt het configuratie programma ook vanuit de shell starten door het commando  conf-isdn-account  te geven.

Volgende Inhoud Vorige