conf-isdn-account
1.6

Installatie in RedHat Linux 7.1

  Vorige Inhoud Volgende

Alvorens conf-isdn-account te installeren dienen eerst isdn4k-utils,  xisdnload en dialog geinstalleerd te zijn.  Installeer hen op de volgende manier :

Hierna kunt u conf-isdn-account installeren :

U kunt nu het configuratie programma vanuit de shell starten door het commando  conf-isdn-account  te geven.

Opmerking:  Indien u conf-isdn-account gebruikt om via uw Linux systeem de andere systemen op uw LAN toegang te verschaffen tot het Internet,  dan dient uw firewall goed geconfigureerd te zijn.  Dit kunt u als volgt doen:

  1. Activeer de firewall m.b.v. conf-isdn-account.

  2. Deactiveer RedHats ipchains service vanaf de shell-prompt als volgt:

    1. service ipchains stop
    2. chkconfig --del ipchains

Indien nodig,  kunt u naderhand RedHats ipchains service weer activeren met:

  1. chkconfig --add ipchains
  2. service ipchains start
Volgende Inhoud Vorige