conf-isdn-account
1.6

Het werken met de menu's
van
conf-isdn-account

Vorige Inhoud Volgende

Het programma conf-isdn-account begint met een hoofdmenu. Dit bevat weer verschillende submenu's. U kunt een submenu selecteren door:

U kunt vervolgens naar het geselecteerde submenu gaat door op de Enter-toets te drukken terwijl de OK-knop opgelicht is.  Met behulp van de TAB-toets kunt u OK of Cancel selecteren.

U keert terug naar het vorige menu door Cancel te selecteren en vervolgens op de Enter-toets te drukken.

U kunt ook naar het vorige menu terugkeren door twee keer kort na elkaar op de Escape-toets te drukken.

Tenslotte bevatten sommige menu's ook nog als laatste keus een Exit om terug te keren naar het vorige menu.

Sommige menu's zijn zogenaamde radiolists.  Hierin maakt u een selectie door op uw keus te gaan staan en vervolgens op de spatiebalk te drukken.  Er verschijnt dan een asterisk links van uw keuze als teken dat u dit geselecteerd heeft.  Op dezelfde manier maakt u uw keuze weer ongedaan (toggle).

Andere menu's zijn zogenaamde checklists.  Deze werken op nagenoeg dezelfde wijze als radiolists.

Het verschil is dat u bij radiolists maar een keuze kunt aankruisen en bij checklists meerdere.

Kort samengevat:

Bij menu's maakt u gebruik van:
Volgende Inhoud Vorige