conf-isdn-account
1.6

Het laden van firmware in de kaart

Vorige Inhoud Volgende

Enkele kaarten dienen voor het gebruik geladen te worden met firmware.  Dit gebeurt met behulp van een configuratie programma.  Bijvoorbeeld voor HiSax kaarten is dat hisaxctrl.

Lees het README document dat op uw kaart betrekking heeft om te weten te komen of uw kaart firmware nodig heeft en zo ja,  waarmee en hoe dat dan geladen moet worden.

Voor het automatisch laden van deze firmware,  kunt u het beste de script isdn aanpassen door het laadcommando daarin op te nemen.

Deze script vind u in RedHat Linux onder  /etc/rc.d/init.d  en in Corel en Debian Linux onder  /etc/init.d.

Zoek de naar volgende regels in deze script:

# load modules
echo " loading modules"
modprobe $MODULE $RESOURCES

Voeg het commando om de firmware te laden direct na deze regels toe.

Volgende Inhoud Vorige