conf-isdn-account
1.6

Het instellen van
ISA Plug & Play kaarten

Vorige Inhoud Volgende

ISA Plug & Play kaarten kunnen ingesteld worden met het programma isapnp.  Dit programma haalt de gewenste instellingen uit het configuratiebestand  /etc/isapnp.conf.

Bij het opstarten van Linux,  wordt gewoonlijk door een van de opstartscripts naar dat configuratie-bestand gezocht.

Indien het bestand aangetroffen wordt,  wordt het programma isapnp uitgevoerd.

Dit geschiedt in RedHat Linux door de script  /etc/rc.d/rc.sysinit  en in Corel en Debian Linux door de script  /etc/init.d/isapnp.

U hoeft dus enkel het configuratiebestand  /etc/isapnp.conf  aan te passen.

Als dat bestand ontbreekt,  kunt u vanaf de shellprompt op de volgende manier een nieuw bestand maken:

pnpdump > /etc/isapnp.conf

Raadpleeg de handleiding van  isapnp.conf  voor een uitleg van het formaat van dat bestand.

Het komt er op neer dat u de gewenste instellingen in  /etc/isapnp.conf  op moet zoeken en vervolgens actief moet maken door het commentaarteken  "#"  voor die instellingen te verwijderen.

Volgende Inhoud Vorige