conf-isdn-account
1.6

Het configureren
van
non-HiSax ISDN kaarten

Vorige Inhoud Volgende

Indien uw kaart met een HiSax driver aangestuurd wordt,  kunt u de driver voor uw kaart configureren met het hiervoor beschreven programma conf-isdn-account en kunt u dit onderdeel overslaan.

Alle hardware-level drivers zijn loadable modules.  Deze modulen bevinden zich in de directory /lib/modules/<kernel-versie>/misc.

Ze worden aan de kernel toegevoegd met het programma modprobe.  En kunnen daarmee ook weer verwijderd worden (modprobe -r).

Welke modulen op een bepaald moment aan de kernel toegevoegd zijn,  kunt u zien door vanaf de shellprompt de opdracht lsmod te geven.

Dat toevoegen en verwijderen met behulp van modprobe geschiedt door de script isdn.

Om te weten welke driver hij laden moet en wat de configuratie opties zijn,  gebruikt de script isdn het configuratiebestand/etc/isdn/isdncard.

Dit is een gewoon ASCII bestand,  waarvan de inhoud er als volgt uitziet:

NAME="Teles 16.3"
MODULE="hisax"
RESOURCES="type=3 protocol=2 irq=12 id=HiSax io=0x180"

In het veld NAME kunt u het kaartmodel vermelden.  Dit veld is enkel informatief.

In het veld MODULE dient u de naam van de te laden module te vermelden.

En het laatste veld,  RESOURCES,  bevat de kaartopties.

Om te weten wat u in moet vullen in de velden MODULES en RESOURCES,  moet u het README document dat op uw kaart betrekking heeft lezen.

Het hierboven gegeven voorbeeldbestand slaat op een een Teles 16.3 kaart met irq 12 en io 0x180.

U had de juiste inhoud als volgt zelf kunnen vinden.

De kaart is een Teles 16.3 en dus kiest u als label NAME="Teles 16.3".

In het bestand README.HiSax kunt u dan zien dat deze kaart door de HiSax driver aangestuurd moet worden.  Dus kiest u als module MODULE="hisax".

In het README document vindt u ook een tabel met mee te geven parameters voor de verschillende kaarten:

   Card types:

    Type                             Required parameters (in addition to type and protocol)

    ....
    ....
    3   Teles 16.3 (non PnP)     irq, io
    ....
    ....

Voor deze kaart is dus type=3.

U moet ook een protocol opgeven.  U heeft de keuze uit:
  1 = Duitse 1TR6
  2 = EDSS1 (Euro ISDN)
  3 = huurlijn
In Nederland kiest u voor Euro ISDN.  In Nederland is dus protocol=2.

Het laatste veld in het configuratiebestand wordt dus RESOURCES="type=3 protocol=2 irq=12 id=HiSax io=0x180".

Indien u hierna,  vanuit de shell-prompt,  het commando:

isdn start

geeft,  zal de module geladen worden met de door u opgegeven parameters.

In het bestand  /var/log/messages  of  /var/log/kern/kern.info  vindt u de logmeldingen,  waaruit u kunt opmaken of uw kaart inderdaad herkend is.

Als dat niet het geval is,  heeft u waarschijnlijk de verkeerde driver of de verkeerde parameters gekozen.

Volgende Inhoud Vorige