conf-isdn-account
1.6

Het gebruik van de script isdn

Vorige Inhoud Volgende

De script isdn wordt gebruikt om de hardware-level driver van uw ISDN kaart te laden en een of meerdere inbel- en/of uitbelconfiguraties te activeren.

U start de script vanaf de shellprompt als volgt:

isdn start <configuratie 1> <configuratie 2> ...

En u stopt de script met:

isdn stop

Als u geen configuratie-namen opgeeft,  worden de default configurations gebruikt.

De script behoort tot de zogenaamde services.  Deze worden automatisch gestart bij het opstarten van Linux als ze geactiveerd (enabled) zijn.

U kunt de script activeren en deactiveren door vanaf de shellprompt een van de volgende commando's te geven.

Voor RedHat en Mandrake Linux :

chkconfig --add isdn
chkconfig --del isdn

Voor Corel en Debian Linux :

update-rc.d isdn defaults 99
update-rc.d -f isdn remove

Om gebruik te kunnen maken van de script isdn en conf-isdn-account dient u onder de gebruikersnaam root ingelogd te zijn.  Als uw machine als workstation gebruikt wordt,  zal dat gewoonlijk niet het geval zijn.  Door gebruik van het commando su kunt u dan eerst de rechten van de root aannemen.

U kunt het maken en verbreken van een verbinding echter ook geheel automatisch laten geschieden (dial on demand).  Daarvoor dient u de configuratie van uw provider als standaard configuratie op te nemen en in de configuratie de dialmode op auto te zetten.

Er zal dan automatisch verbinding gemaakt worden als u het Internet op wilt,  ongeacht de naam waaronder u ingelogd bent.  Deze verbinding zal eveneens automatisch verbroken worden,  indien er gedurende enige tijd geen netwerkverkeer heeft plaatsgevonden.

Een bezwaar van deze methode is dat andere processen op uw computer,  die onnodig contact zoeken met het internet,  uw telefoonlijn te lang kunnen openhouden.

Dit probleem doet zich vooral voor bij het gebruik van uw computer als router in een netwerk met Windows PC's.

Volgende Inhoud Vorige