conf-isdn-account
1.6

Het activeren van
meerdere configuraties tegelijk

Vorige Inhoud Volgende

Bij inbel-  en / of uitbel-configuraties voor andere systemen (bedrijfsvestigingen / klanten ) kan het nuttig zijn meerdere configuraties tegelijk te activeren.

Door tevens bij de geactiveerde uitbelconfiguraties de dialmode op auto te zetten,  kunt u met die systemen een schijnbaar permanente netwerkverbinding onderhouden.

Zolang er geen netwerkverkeer tussen deze systemen en uw Linuxsysteem plaatsvindt,  zal er geen telefoonverbinding zijn en dus ook geen telefoonkosten.

Pas wanneer u contact zoekt met zo'n systeem zal er automatisch verbinding gemaakt worden.  Deze zal ook weer automatisch verbroken worden als er gedurende enige tijd geen netwerkverkeer meer plaats vindt over de lijn.

Verder kunt u meer configuraties actief te hebben,  dan het aantal telefoonlijnen waarover u beschikt.  Natuurlijk is het niet mogelijk om met meer computer-systemen tegelijk verbinding te hebben,  dan het aantal beschikbare telefoonlijnen.

Volgende Inhoud Vorige